Contract obligatoriu

Obligativitatea unui contract de service pentru casa de marcat

In cele ce urmeaza va raspundem la intrebarea legata de necesitatea incheierii unui contract de service

Una din marile probleme ale comerciantilor care au achizitionat o casa de marcat este legata de incheierea contractului de service. Este sau nu este obligatoriu sa inchei un contract de service?

Contractul de service este obligatoriu conform art.102 alineat 8 si 9 din HG479/2003 completata cu HG804/2017 .

“(8) Distribuitorii autorizaţi sau unităţile acreditate din reţeaua acestora au obligaţia să anexeze la cartea de intervenţii o copie a contractului de service pentru aparatul în cauză, pentru perioada de garanţie sau pentru perioada de postgaranţie, după caz.

(9) În situaţia în care la punctul de lucru al utilizatorului funcţionează aparate de marcat electronice fiscale de acelaşi tip, iar service-ul este asigurat de acelaşi distribuitor sau unitate acreditată a acestuia, contractul de service prevăzut la alin. (8) se anexează la o singură carte de intervenţii”

Conform normei metodologice din 18.04.2003 republicata, la art. 107, alin.4 este mentionat urmatorul lucru “refuzul expres sau tacit al utilizatorului de a incheia contracte de service pentru perioada de postgarantie echivaleaza cu renuntarea voluntara la utilizarea acelui aparat de marcat electronic fiscal si adoptarea deciziei de a achizitiona un alt tip de aparat.”

Ce inseamna asta?
Daca nu aveti contract de service incheiat in perioada de postgarantie cu o firma autorizata, trebuie sa va cumparati o alta casa de marcat.

Este important de amintit o alta prevedere a normei metodologice, art.107, alin.5 “In cazul in care organele de specialitate constata neutilizarea aparatului de marcat electronic fiscal ca urmare a defectarii si nerepunerii in functiune a acestuia datorita inexistentei unui contract valabil de service, vor aplica agentului economic in cauza amenda contraventionala si vor suspenda activitatea unitatii pana la achizitionarea si instalarea unui alt aparat.”

Prin urmare, contractul de service este obligatoriu .