Procedura de Fiscalizare

case de marcat Pentru fiscalizarea unei case marcat sunt necesari următorii pasi:

Dupa achiziţionarea unei case trebuie intocmit dosarul ce se depune ulterior la Direcţia Generala a Finantelor Publice (D.G.F.P.) de judet, in a carei raza teritoriala se afla punctul de lucru (Atentie! Nu cea a sediului social!).

Pasul 1 : Dosarul trebuie sa contina urmatoarele:

De la firma dvs:

 1. Copie dupa Codul Unic de înregistrare (CUI);
 2. Copie Certificat Constatator ce contine adresa unde va functiona casa de marcat, inclusiv mentiunile (unde nu exista rezolutie si mentiuni trebuie sa existe o decizie.judecatoreasca) ;;
 3. Copie dupa BI/CI al administratorului;
 4. Declaratie pe propria raspundere
 5. Stampila societatii.

De la noi:

 1. Copie dupa factura si chitanta prin care se face dovada achiziţionării casei de marcat;
 2. Copie dupa avizul de distributie si service pentru modelul achiziţionat;
 3. Copie dupa Certificatul de Garantie;
 4. Copie dupa Procesul Verbal de sigilare a casei de marcat;
 5. Doua exemplare a cererei si declaratiei tip pentru atribuirea nurmarului de ordine a seriei fiscale.

NOTA!    Va rugam sa retineti faptul ca la D.G.F.P. vi se pot solicita si alte documente pe care directia respectiva le considera necesare pentru completarea dosarului, precum si faptul ca Certificatul de Atribuire a Numarului de Ordine se poate elibera in 5 zile lucratoare.

Pasul 2: Fiscalizarea, instruirea si programarea articolelor sunt servicii oferite GRATUIT la sediul nostru

Pasul 3: In maxim 24 de ore de la fiscalizare trebuie sa va prezentati la Administratia Financiara de care aparţine punctul de lucru pentru avizarea fiscalizarii. Dosarul va conţine :

 1. Declaraţia de instalare in 4 exemplare;
 2. Certificatul de la D.G.F.P in original
 3. Cartea de interventii si Registrul Special;
 4. Primul BONFISCAL si primul Raport Z.

Daca sediul social al firmei nu se afla in aceeasi raza teritoriala cu cea a punctului de lucru, trebuie sa mergeti pentru a aviza Registrul Special si la Administratia Financiara unde isi are sediul social firma, cu urmatoarele acte:

 1. Registrul special;
 2. Cartea de interventie vizata de A.F. a punctului de lucru;
 3. Copie de pe declaraţia de instalare vizata de Administratia Financiara de la punctul de lucru;
 4. Copie + original a certificatului de la D.G.F.P.;
 5. Copie dupa CUI;
 6. Copie dupa CIF (numai daca firma dvs. este platitoare de TVA);