Întrebare: Pentru contribuabilii care au sute/mii de case de marcat, va rămâne în continuare obligația de depunere o declarație A4200/casă sau se preconizează că se va sintetiza această obligație? De asemenea, când estimați că vor fi conectate casele de marcat la serverele ANAF pt transmiterea automată a datelor?
Răspuns: A4200 se construiește pentru fiecare AMEF în parte, așa cum este precizat în instrucțiunile disponibile la link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4200.html. Există posibilitatea dezvoltării de aplicații care:

  • regăsesc colecțiile opis/fișiere zile fiscale într-o structură de foldere și apelează pt. fiecare din ele DUKIntegrator în mod automat (linie de comandă) și produce PDF-ul semnat;
  • trimit automat PDF-urile câte ANAF și înregistrează ID-ul returnat de ANAF la upload;
  • descarcă automat recipisă după un timp de așteptare.

 

Întrebare: I.I., comerț ambulat. Am înțeles că e necesară achiziția unei case de marcat cu jurnal electronic până cel târziu la 01 noiembrie 2018 (pentru firmele mici). 1. E necesară conectarea permanentă a casei de marcat la internet? Sau doar la transmiterea raportului Z? 2. Este obligatoriu contract de service cu firma de la care se achiziționează casa de marcat cu jurnal electronic? (sau de la altă firmă autorizată pentru asta)
Răspuns: 1. Nu este prevăzută această cerință, astfel încât nu este necesară conectarea permanentă a casei de marcat la internet, însă trebuie să puteți exporta datele pe un mediu de stocare extern. 2. Dvs trebuie să aveți contract de service cu distribuitori/unități de service acreditați

 

Întrebare: Va rog să îmi transmiteți dacă formularul A4200 include A4203, operatorul economic având obligația depunerii doar a A4200.
Răspuns: A4200 conține un fișier opis – cu indicativul A4200 – și fișierele XML de tip zi fiscală-cu indicativul A4203. Aplicația ANAF DUKIntegrator produce din toate acestea un singur document, numit declarație de tip A4200, având în el incluse toate zilele fiscale corespunzătoare opisului respectiv.

 

Întrebare: Cum se poate rectifica declarația A4200, dacă devine necesar? 2. În forma listată a formularului F4109 rectificativ nu este reflectată informația, că este un document rectificativ. Ea se regăsește numai în XML-ul generat.
Răspuns: A4200 trebuie să conțină fișiere xml, generate și semnate cu certificatul digital al AMEF. Asupra acestor fișiere nu este permis să se intervină (nu este permisă modificarea conținutului). Dacă se bifează “formular rectificativ”, informația apare-sub forma unei bife-și pe forma listată a F4109.

 

Întrebare: Dacă am o casă de marcat cu jurnal electronic dar nu a fost folosită niciodată ce trebuie să fac eu că și declarații?
Răspuns: Dvs trebuie să depuneți F4109 – Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate conform anexei la Procedura de transmitere a datelor, aprobată prin OPANAF 627/2018, pentru fiecare luna în care nu utilizați aparatul de marcat.

 

Întrebare: O societate care are peste 400 de puncte de lucru cum poate depune A4200 pentru toate punctele de lucru într-o singură declarație ?
Răspuns: A4200 se construiește pentru fiecare AMEF în parte, așa cum este precizat în instrucțiunile disponibile la link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4200.html. Există posibilitatea dezvoltării de aplicații care:

  • regăsesc colecțiile opis/fișiere zile fiscale într-o structură de foldere și apelează pt. fiecare din ele DUKIntegrator în mod automat (linie de comandă) și produce PDF-ul semnat;
  • trimit automat PDF-urile câte ANAF și înregistrează ID-ul returnat de ANAF la upload;
  • descarcă automat recipisă după un timp de așteptare.

 

Obligația utilizării caselor de marcat

 

Întrebare: Dacă o firmă are clienți numai persoane juridice și le taie facturi și chitanțe mai trebuie să țină și casă de marcat?
Răspuns: Operatorii economici care comercializează bunuri/prestează servicii, EXCLUSIV către persoane juridice, nu intră sub incidența prevederilor art. 1 alin. (1) și (2) din OUG nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Întrebare: Un P.F.A. care nu are activitate decât 3 luni, pe timpul verii, depune declarație lunar?
Răspuns: Depuneți A4200 pentru cele 3 luni și F4109 pentru fiecare lună în care nu utilizați aparatul de marcat. Prin aparate de marcat electronice fiscale neutilizate se înțelege aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate, în nicio zi din perioada de raportare, pentru generarea oricăreia dintre datele pentru care există obligația de raportare (bon fiscal și raport Z).

 

Întrebare: Sunt PFA de taxi. Nu există casă de marcat cu jurnal electronic pentru mine, pe piață. Ce fac după 1 noiembrie? Ce se întâmplă? Există o amânare de termen în sensul dotării cu jurnal electronic?
Răspuns: Astfel de situații au fost luate în considerare la elaborarea și aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 701/2018 , act normativ prin care contravențiile referitoare la “nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic” (art. 10 lit. cc) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare) au fost introduse sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017.

 

Întrebare: În cazul profesiilor liberale-de ex. avocați, notari – care sunt exceptate de la utilizarea caselor de marcat și care până acum au folosit opțional casă de marcat, pot să emită de acum doar chitanțe fără a se alinia la utilizarea noilor case de marcat?Ce obligații declarative sunt în acest caz?
Răspuns: Birourile notariale/de avocatură care au optat pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale au posibilitatea fie să se doteze cu aparate de marcat cu jurnal electronic, fie să renunțe la calitatea de utilizator. Astfel, cele care își mențin sau își exercită opțiunea devin utilizatori în sensul OUG 28/1999, cu toate drepturile și obligațiile ce derivă din această calitate.

 

Condiții care trebuie îndeplinite de casele de marcat

 

Întrebare: Ce cerințe trebuie să întrunească (…) casa de marcat, din ce data trebuie să o am (să nu fiu pasibilă de amendă), ce trebuie transmis către Anaf și prin ce canal (am SPV) și din ce dată?
Răspuns: Operatorii economici au obligația de a utiliza numai aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic (case de marcat generație nouă, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare), după cum urmează:-începând cu data de 1 iunie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari și mijlocii, potrivit dispozițiilor legale,-începând cu data de 1 august 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispozițiilor legale.

 

Prelucrarea informațiilor cuprinse în memoria casei de marcat

 

Întrebare: PFA-ul cum va exporta jurnalul xml? SPV sau cu semnătură digitală? Este nevoie de angajarea unui contabil sau se va putea continua că și până acum. Ne ținem noi evidența fiscală? Mulțumesc anticipat!
Răspuns: fiecare apărat dispune în manualul de utilizare de instrucțiuni privind modul de generare a fișierelor, inclusiv modul în care se exportă pe un mediu de stocare extern.

 

Facilități 🙂

 

Întrebare: Există anumite facilități care se acordă operatorilor economici la achiziția casei de marcat cu memorie electronică sau celor ce reușesc să își adapteze casa de marcat actuală conform noilor cerințe?
Răspuns: Facilitățile constau în crearea posibilității de depunere on-line a unor declarații fiscale care se depuneau anterior în format letric. Depunerea se realizează fie prin serviciul Spațiul Privat Virtual, de exemplu formularul C801 sau prin intermediul portalului e-guvernare, de exemplu A4200.